Control d’accessos

Amb un sistema de control d’accessos, la teva empresa serà més segura, podent evitar intrusions externes i limitar les zones on el personal pot o no pot accedir.

Garanteix el accessos als llocs de treball per accedir a les seves ubicacions mitjançant l’establiment de franges o dies de temps permesos, complint un perfil d’accés o seguint el pla de seguretat de l’empresa.

Les solucions permeten la gestió de vianants o de vehicles, proporcionant solucions de torn i porta o  bé barreres i portes mecanitzades.

Els controls d’accessos addicionalment permeten mantenir-se un registre de entrades i sortides de les instal·lacions.

Amb l’arribada de Covid-19 implementem terminals amb detecció de temperatura corporal i detecció de màscares. Sempre amb la intenció de mantenir un ambient de treball el més relaxat possible i donar-li seguretat als visitants.