Ciberseguridad-Coronavirus

Els ciberdelinqüents utilitzen el coronavirus

Degut a que el Coronavirus esta afectant a nivell mundial, els ciberdelinqüents han emprat aquest motiu per fer dur a terme els darrers atacs i s’han detectat diferents correus electrònics amb suposats enllaços fraudulents

Fuente wired.com

En la part superior s’inclou un correo detectat amb un enllaç per descarregar informació amb “Mesures de seguretat”. Com era d’esperar aquest enllaç no descarga un informació en Pdf, sino que es un enllaç on infectar el equip mitjançant Scam.

Com sempre hem dit i continuarem dient, l’usuari és el element principal per la ciberseguretat de les empreses.