Control aforament en temps real

En Masqueit disposem de solucions de control d’aforament per garantir el compliment de la normativa i la seguretat de les persones presents.

Solució ideal en el següents establiments

  • Museus
  • Teatres
  • Oficines d’atenció a clientes
  • Restaurants
  • Ajuntaments
  • Gimnàs
  • Piscines
  • Supermercats
  • Comerços

Tabla d’ocupació orientativa segons fase

Tipus d’activitatsFase 1 Fase 2
Museus33%33%
RestauracióTerrasses 50%40% interior
Comerç30%40%
Oficines atenció30%30%
Hotels 33%
Teatres33%
Llocs de culte33%50%