Notícies

Fitxador sense contacte

Les mesures cautelars per prevenir la propagació del coronavirus comencen en restringir el contacte físic entre les persones. Aquestes mesures poden afectar els treballadors a

Control aforament en temps real

En Masqueit disposem de solucions de control d’aforament per garantir el compliment de la normativa i la seguretat de les persones presents. Solució ideal en

Open chat